Mackølets Venner

Ølets Venner ble stiftet i 1988 og har etter 21 år 9100 registrerte medlemmer. Men vi vet at Mackølet har mange tusen tilhengere ut over de 9100 og vi håper at så mange som mulig av disse skal bli med i Mack-Ølets Venner. Nå har vi gjort muligheten til medlemskap enklere – ved at man via vår hjemmeside kan tegne seg på. Koster kun kr 250 – og det er en engangssum.

Først og fremst er dette viktig for at vi skal kunne bevare så mange som mulig av de mange gode ølsortene som brygges på Macks Ølbryggeri. Det skal også hjelpe oss å forhindre at vi i fremtiden bare får Orklaprodusert øl eller de mange utenlandske øl som ikke er produsert i henhold til den tyske renhetsloven av 1516.

Alle registrerte ølvenner vil også bli en viktig motpol til alle avholdsorganisasjonene i Norge som gjennom tiden har oppfordret myndighetene til stadige flere restriksjoner og økte avgifter på ølet. Ølet har i dag har den største avgiftsbelastningen pr alkoholmengde, av alle drikkevarene du får kjøpt i Norge.

Vi ligger blant de land i Europa som har de høyeste ølavgiftene, kanskje det landet som topper listen.

Vil du bli medlem av Mackølets venner? Meld deg på her!