Humor

Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt. Humor er en mulighet hos mennesker, objekter eller situasjoner til å vekke en følelse av morskap, underholdning, moro og latter hos andre mennesker. Begrepet omfatter en hvilken som helst form underholdning eller menneskelig kommunikasjon som vekker slik følelser, eller som gjør at mennesker ler eller føler seg lykkelige.

Noen trekk i humor er felles for mange kulturer og folkeslag, men det er typisk at forskjellige kulturer eller subkulturer har deres egne former for humor. Dette skyldes at humor utvikles i en kreativ prosess mellom mennesker.
Akkurat som grupper har deres egen humor, har også hver enkelt person sin egen humor. Humor krever også at man er innforstått med et miljø eller en felles kunnskap. Derfor vil noen mennesker kanskje ikke finne eksemplet nedenfor morsomt da det krever noe kunnskap om data og rave.

Eksempel på humor:

Det er latterligt å påstå at dataspill påvirker barn!
Hvis f.eks. Pac-Man hadde påvirket barn født på 1980-tallet, da ville vi i dag ha en mengde unge, springende rundt i mørke rom og spise piller mens de lytter til monoton og ensformig musikk.
Humor eller gråt er metoder til å leve med uovervinnelige problemer. Hvis man ikke kan le av problemerne , da skal man gråte. Det er også omvendt: Stor sorg kan først bearbeides endelig, når humoren tar over. Det er den klassiske sammenheng mellem tragedie og komedie:

Den der tager spøg kun for spøg, og alvor kun alvorligt, han har forstået begge ting meget dårligt. («Gruk» av danske Piet Hein).
Mel Brooks definerte en gang forskjellen mellom tragedie og komedie med følgende sammenligning:

Når en person sklir på et bananskall og faller ned i et hull og slår seg ihjel er det komedie, men når jeg skjærer meg i fingeren er det tragedie.
Humor er ikke bare ironi, den kan også ha en kjerne av ondskapsfullhet.

Vil du bli medlem av Mackølets venner? Meld deg på her!